HOTLINE - 0978797763

PHAPTUE.COM - PHẬT GIÁO | SỨC KHỎE | LÀM ĐẸP - UY TÍN TỪ CHẤT LƯỢNG

Chú Ba ở An Giang thuật cảnh Tịnh Độ trong 1 lần hi hữu viếng thăm

Khi về nhà, chú Ba thuật lại y hệt những gì mình đã nhìn thấy, và thuật lại y hệt mức độ tu hành của từng người bạn đồng tu. Ai tu niệm tinh tấn hay biếng nhác đều được Chú Ba chỉ ra y hệt.
Hình minh họa

____
Chú Ba, ở tỉnh An Giang, nước Việt Nam. Đã từng có một thời gian từng được đi thăm viếng cảnh Tây Phương Tịnh Độ, về nhà có thuật lại. Chú Ba An Giang là người tu hành tại gia được hơn 40 năm, tu một ngày 6 thời, tọa thiền niệm Phật, ăn chay trường, và ăn vào giờ ngọ trai.
Vào một lần nọ, Chú Ba đã được Đức Bồ Tát Quán Thế Âm báo cho biết rằng: “Ba ngày nữa, con sẽ được dẫn về cõi Tây Phương Tịnh Độ để viếng thăm”. Khi nghe như vậy, Chú Ba cũng còn hồ nghi, chưa tin liền vào điều đó. 

Nhưng qua đến ngày hôm sau, Chú Ba cũng được Đức Bồ tát Quán Âm thông báo y như vậy. Và lại tiếp tục đến một ngày thứ 3 nữa, Chú Ba cũng được báo y như vậy. Qua 3 lần được báo trước, Chú Ba mới thật sự khởi tâm tin thật vào điều đó.
Chú Ba liền mời các vị bạn đồng tu đến, để cùng hộ niệm, đưa tiễn Chú Ba đi thăm viếng nơi Tây Phương Tịnh Độ. Đồng thời, gia đình Chú Ba cũng có mời luôn cả một vị Y Sĩ đến để kiểm tra từng mạch cho Chú Ba. Chú Ba nói rằng: “Vào đúng 11 giờ, thì sẽ được Đức Bồ Tát Quán Âm đến rước”.

Quả thật, khi gần đến 11 giờ, mạch của Chú Ba yếu từ từ. Càng lúc, nhìn thấy Điện Tâm Đồ của Vị Y Sĩ nhỏ dần lại từ từ, và đến lúc tim của Chú Ba cũng ngừng đập hẳn hoi. Khoa học gọi trạng thái này là chết lâm sàng. Nhưng tại vì đã được báo trước, nên gia đình không ai sợ gì cả. Những người bạn đồng tu vẫn còn tiếp tục đang hộ niệm. Đó cũng chính là lúc Đức Bồ Tát Quán Âm dẫn thần thức của Chú Ba lên Tây Phương Tịnh Độ.
Khi lên Tây Phương Tây Độ, Chú Ba được tận mắt chiêm ngưỡng cảnh quan tuyệt đẹp. Chú Ba nhìn thấy có ao sen bảo trì, nước bát công đức, chín phẩm hoa sen. Ánh sáng rực rỡ, cảm giác rất mát mẻ và trong lành. Cảnh giới nơi đây được miêu tả y hệt trong kinh Quán Vô Lượng Thọ và Kinh A Di Đà, không hề sai gì hết.
Và có một điều rất mầu nhiệm: Mỗi khi ở cõi Ta Bà có ai đang niệm Phật, dài ngắn ra sao, biếng trễ ra sao, thì ở trên cõi Tịnh Độ, Chú Ba hoàn toàn nghe được hết, nghe rõ từng người một. Cho dù cách xa 10 muôn ức cõi Phật, nhưng vẫn nghe được hết.
Khi người tu tịnh độ ở cõi Ta Bà phát tâm tu hành, thì ở Tây Phương Tịnh Độ có nở ra những hoa sen. Có những hoa sen nở ra phát hào quang, nhưng cũng có những hoa sen bị héo úa. Nếu ai tinh tấn tu hành, thì hoa sen sẽ càng lớn và sáng ra. Nếu lúc trễ nãi, lui sụt, thì hoa sen sẽ gầy và rủ xuống. Do đó, ai đang tu Tịnh Nghiệp như thế nào, thì ở Tây Phương Tịnh Độ hiện ra hoa sen y như vậy.
Khi về nhà, chú Ba thuật lại y hệt những gì mình đã nhìn thấy, và thuật lại y hệt mức độ tu hành của từng người bạn đồng tu. Ai tu niệm tinh tấn hay biếng nhác đều được Chú Ba chỉ ra y hệt.
Trích từ Ánh sáng Phật pháp kỳ 22
Thích Trí Huệ & Thích Chân Tính
(Cư Sĩ Hoàng Trí ghi lại)
Tri Ân Công Đức Cư Sĩ Hoàng Trí đã bỏ tâm huyết nghe và ghi lại Câu chuyện này.
Xem chi tiết nội dung câu chuyện tại video, mọi người xem video từ phút 42:30s nhé:

TIN ĐỌC NHIỀU